Stefan Karlsson – “Därför ska du delta i KickStart”

Stefan Karlsson som till vardags är projektledare för företagsutveckling på IUC Kalmar, agerade även processledare när KickStart Digitalisering arrangerades i Kalmar. Vi gav honom några frågor att besvara om vad KickStart Digitalisering betyder för företagen och varför man som företagare ska ta chansen att vara med.

På vilket sätt har KickStart Digitalisering varit viktigt för företagen i Kalmar län?

KickStart Digitalisering har givit företagen mer kunskap i ämnet och gett företagen möjlighet att starta sin egna digitala resa. Det har skapat möjligheter för företag och leverantörer att nätverka inom ämnet. Alla som deltagit har samma bild av läget vilken är en styrka vid framtida samarbeten – en kickstart helt enkelt!

Vilka utmaningar ser ni att medverkande företag behöver hjälp med inom området digitalisering?

Alla företag har sin egna digitala resa framför sig, och att få hjälp med coachning under resan samt stöd i finansieringsmöjligheter ser jag som viktigt för att komma vidare.

Varför tycker du att företag ska delta i KickStart Digitalisering?

En mycket bra möjlighet för teknik- och miljö SME:er i Kalmar län att lära sig mer om digitaliseringens möjligheter då detta är ett modeord som alla pratar om, men som få egentligen vet något om vad det innebär.

IUC:s verksamhet organiseras under fyra verksamhetsområden: Företagsutveckling, Sustainable, Utvecklingsprojekt och Yrkeshögskoleutbildning. IUC:s målgrupp är framför allt små och medelstora företag och organisationer primärt inom teknik- och miljösektorn.

Vill du också delta i en KickStart? Läs mer i kalendariumet