Teknikföretagen och IF Metall initierade sommaren 2016 ett samarbetsprogram under rubriken ”Smart produktion och nya affärer”. Målet med programmet Smart produktion och nya affärer sattes på följande visionära nivå:

Att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att klara den digitala transformationen snabbare och bättre än övriga länder – för förbättrad hållbarhet, produktivitet och nya affärer i Sverige.

Programmets utgångspunkt är behovet av digitalisering inom Teknikföretagens ca 3900 medlemsföretag, varav den stora merparten är små och medelstora företag. Programmet omfattar fem delområden som idag främst kanaliserar Teknikföretagens pågående verksamhet inom digitalisering, men har ambitionen att fylla identifierade gap inom respektive område:

  1. Kompetensförsörjning
  2. Digitalsäkerhet och digitala spelregler
  3. SME och stora företag i en digital förändring
  4. Smart produktion
  5. Nya affärer och affärsmodeller

Konceptet Kickstart har tagits fram för att specifikt inrikta sig på delområde 3, företag i en digital förändring. Där man tagit fram och testat tre piloter på orterna Hudiksvall, Örnsköldsvik och Umeå mellan oktober 2016 och februari 2017.  Syftet med Kickstart är att skapa insikt och motivation för företagen att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Framtagningen av konceptet har skett i nära samarbete mellan Teknikföretagen, IF Metall och RISE ACREO (Fiber Optic Valley).

Vi ser att den här metoden att jobba med digitalisering kan spridas till alla branscher och företag runt om i Sverige. Det handlar mer om ”tänk” än om teknik. Det handlar om att implementera ett förhållningssätt till digitalisering och kundrelationer, att se helheten, säger projektledare Ola Wallberg.