Grunden är att ett antal företag utifrån en regional tillhörighet delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som man avser arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form.

Konkret upplägg och omfattning:

Del 1: Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer (heldag)

Del 2: Workshop för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)

Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget (halvdag)

Investering per företag (tid/resurser)

Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner

2 hemläxor för att påbörja den interna processen

Förväntat resultat – ”return on investment”

Påbörjad – eller fortsatt – egen digitaliseringsprocess

Möjlighet till fortsatt support

Tillgång till lokalt och nationellt nätverk