Klicka på de svarta bilderna och hör deltagare berätta

Varför ska ni delta i Kickstart?

Vad är Kickstart Digitalisering?

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.

Hur startade det hela?

“Vi ser att den här metoden att jobba med digitalisering kan spridas till alla branscher och företag runt om i Sverige. Det handlar mer om ”tänk” än om teknik”

Upplägg och omfattning

Grunden är att ett antal företag utifrån en regional tillhörighet delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar om hur företag kan få stöd i sin digitalisering!

38
Genomförda omgångar
4
Pågående omgångar
319
Deltagande företag
9813
Druckna kaffekoppar

Nyheter

Digitaliseringscase

Se möjligheterna med digitalisering

Körjournal – Effektivisering i det lilla
Ökad produktivitet och effektivisering
Interaktivt säljstöd
Nya produkter/tjänster och affärsmodeller
Utrustning för virkeshantering
Digitalisering existerande produkter
Uppkopplad kran
Nya produkter/tjänster och affärsmodeller
Läsplattor istället för ritningar
Ökad produktivitet och effektivisering
Flexibelt flöde för montering
Ökad produktivitet och effektivisering