Klicka på de svarta bilderna och hör deltagare berätta

Varför ska ni delta i Kickstart?

Vad är Kickstart Digitalisering?

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.

Hur startade det hela?

“Vi ser att den här metoden att jobba med digitalisering kan spridas till alla branscher och företag runt om i Sverige. Det handlar mer om ”tänk” än om teknik”

Upplägg och omfattning

Grunden är att ett antal företag utifrån en regional tillhörighet delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar om hur företag kan få stöd i sin digitalisering!

38
Genomförda omgångar
4
Pågående omgångar
319
Deltagande företag
9813
Druckna kaffekoppar

Nyheter

Ta chansen! Kickstart Digitalisering fortsätter 2019

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell förnyelsesatsning för Sverige, för att hjälpa små och mellanstora industriföretag att digitaliseras. Hittills har över 320 små och medelstora företag deltagit …

Sverige digitaliseras

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell satsning för att svenska små och medelstora industriföretag ska få hjälp att påbörja sin digitaliseringsresa. Detta för att stärka svensk industris …

Digitaliseringscase

Se möjligheterna med digitalisering

Körjournal – Effektivisering i det lilla
Ökad produktivitet och effektivisering
Interaktivt säljstöd
Nya produkter/tjänster och affärsmodeller
Utrustning för virkeshantering
Digitalisering existerande produkter
Uppkopplad kran
Nya produkter/tjänster och affärsmodeller
Läsplattor istället för ritningar
Ökad produktivitet och effektivisering
Flexibelt flöde för montering
Ökad produktivitet och effektivisering