Slider

Inspiration
Samverkan
Vägledning
Nöjda deltagare

Få inspiration inför er digitaliseringsresa med hjälp av inspirationsföreläsningar, workshops och digitaliseringsexempel från andra företag.

Olika industriföretag blandas för att i moderatorledda workshops diskutera möjligheterna med digitaliseringens framfart. Målet är att höja digitaliseringstempot hos Sveriges industriföretag tillsammans.

I Kickstart får ni information om fortsatt stöd, nätverk och finansieringsmöjligheter för era digitaliseringsaktiviteter.

0%

av deltagarna säger att de har fått nya idéer om hur deras företag skulle kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter tack vare deltagandet i Kickstart Digitalisering.

0%

har efter avslutad Kickstart påbörjat nya digitaliseringsprojekt, ökat tempot i pågående projekt eller planerar digitaliseringsprojekt.

Slider

1
Genomförda Kickstart
0
Pågående Kickstart
3
Företag har deltagit
Slider

“Tack vare mitt deltagande i Kickstart har jag fått en tydligare bild av vilka delar av vår verksamhet som vi behöver digitalisera.”

Kjell Lundagårds, El och Driftteknik i Strängnäs AB

Kjell Lundagårds, El och Driftteknik i Strängnäs AB

Kjell Lundagårds, El och Driftteknik i Strängnäs AB

“Kickstart gav mig nya intressanta perspektiv”

Johnny Mattsson, Åkersberga Vedspisar AB

Johnny Mattsson, Åkersberga Vedspisar AB

Johnny Mattsson, Åkersberga Vedspisar AB

”Kickstart har hjälpt mig att avdramatisera begreppet ‘digitalisering’.”

Evalena Rydberg, Colly Flowtech AB

“Att få möjlighet att testa och utveckla sina idéer ihop med de andra deltagarna har varit väldigt värdefullt.”

Evalena Rydberg, Colly Flowtech AB

Mattias Vernersson, konsultchef på Nordisk Industrioptimering.

Mattias Vernersson, konsultchef på Nordisk Industrioptimering.

Mattias Vernersson, konsultchef på Nordisk Industrioptimering.

Maria Bäckström, VD och ägare av Cameco

Maria Bäckström, VD och ägare av Cameco

Maria Bäckström, VD och ägare av Cameco

” Jag förstår nu att fortsatt digitalisering kan ge oss stora konkurrensfördelar.”

Johnny Mattsson, Åkersberga Vedspisar AB

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

“Det kändes som ett bra insteg, att få lära mig lite mer om hur man genomför en digitaliseringsprocess från scratch där man inte har någonting, hur lång process det är och hur mycket det är.”

Göran Stjärnheim, VD på Wurstmaster AB

Göran Stjärnheim, VD på Wurstmaster AB

Göran Stjärnheim, VD på Wurstmaster AB

John Svensson, digitaliseringsansvarig på SEAC AB, om resultatet av deltagandet i Kickstart Digitalisering.

“När man är med på Kickstart Digitalisering så kan man förstå de stora fördelarna med digitalisering. Det gäller bara att våga! Även på äldre dar.

Ulf Grönqvist, ägare och VD på SEAC AB

Ulf Grönqvist, ägare och VD på SEAC AB

Ulf Grönqvist, ägare och VD på SEAC AB

”Överträffat våra förväntningar”

Tidigare deltagare

”Tänker i större banor nu, ser fler möjligheter.”

Tidigare deltagare

”Inspirerande”

Tidigare deltagare

”Nivån på informationen som kommit från Kickstart har varit mycket bra. Att utgå brett har gett oss möjligheter att fånga nya idéer och tankesätt som vi inte hade gjort annars.”

Tidigare deltagare

” Vi är många ‘digitala’ människor på företaget men har haft svårt att få till det i verksamheten. Detta var en ordentlig ögonöppnare! “

Tidigare deltagare

“Vi är rätt medvetna och engagerade redan, men detta forum hjälpte till att komma igång mer.”

Tidigare deltagare

”Digitalisering är viktig del i våra ständiga förbättringar och att inte utvecklas är att backa i konkurrenskraft anser vi.”

Tidigare deltagare

”Originalavdelningen är digitalt sedan länge, och i produktionen tillverkas mestadels unika produkter. Däremot skall vi försöka digitalisera orderhanteringen mot produktion, i samband med att vi så småningom byter ut affärssystemet.”

Tidigare deltagare

” Även om man hänger med i nyhetsflödet, bevakar omvärlden, gör sina egna bransch- och konkurrensanalyser är detta verkligen värdefullt för ett breddat perspektiv”

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

”Vårt företag består av människor där vi inte har någon med högskoleutbildning. Kickstart Digitalisering har definitivt sänkt ribban för oss att se möjligheterna och gett oss möjlighet till olika samarbeten som kan vara av vital karaktär för vår fortlevnad framöver.”

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

” Bra information om digitalisering med höga och låga exempel samt föredrag från verkliga livet/företag.”

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

” Mkt nöjda!!”

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

” Jag har personligen börjat tänka i andra banor i det meste med detta 🙂 ”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

” Ovanligt bra talare med stort engagemang! ”
“Bra tidsupplägg. Flera moderatorer och de har alla varit bra. ”

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

” Moderatorn och inspiratören va fantastiska!”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

” Vi hade redan en del projekt på gång och fördelen med Kickstart var att se att vi är flera med samma behov och att vi kan hitta samverkansfördelar.

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

” Högsta betyg till alla involverade”

Tidigare deltagare

Tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

”Bra med hemmastudier, diskussioner och eftertanke mellan varje träff. Vi hade tur som träffade likasinnade som har samma utmaningar som oss.”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

“Moderatorn beskrev på ett väldigt konkret och lättfattligt sätt. Sen att han har varit inspirerande och pådrivande har hjälpt oss att konkretisera en plan.”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

“Vi hade redan en del projekt på gång och fördelen med Kickstart var att se att vi är flera med samma behov och att vi kan hitta samverkansfördelar.”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

“Känner att vi ligger ganska långt fram i digitaliseringsprocessen och vi har helt klart fått nya ideer och uppslag.”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

“Iom deltagandet har vi tvingats konkretisera målet med vår digitalisering och därmed börjat tänka på åtgärder och omfattningen.”

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Enkätsvar från tidigare deltagare

Slider

Kommande Kickstarter
Image is not available
Det här är en Kickstart

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell satsning för att svenska små och medelstora industriföretag ska få hjälp att påbörja sin digitaliseringsresa. Detta för att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Kickstart Digitalisering består av

3 träffar
Del 1:
Inspirations-
föreläsningar och workshops
(heldag)
Del 2:
Workshops för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget (halvdag)

Investering per företag

Kostnadsfritt deltagande
Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
2 hemuppgifter för att påbörja den interna processen

Förväntat resultat av deltagandet:

Påbörjad – eller fortsatt – egen digitaliseringsprocess
Möjlighet till fortsatt support
Tillgång till lokalt och nationellt nätverk
Slider

 

Vi driver Kickstart Digitalisering

 

Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, RISE, IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.