Slider
Inspiration
Samverkan
Vägledning
Nöjda deltagare

Få inspiration inför er digitaliseringsresa med hjälp av inspirationsföreläsningar, workshops och digitaliseringsexempel från andra företag.

Olika industriföretag blandas för att i moderatorledda workshops diskutera möjligheterna med digitaliseringens framfart. Målet är att höja digitaliseringstempot hos Sveriges industriföretag tillsammans.

I Kickstart får ni information om fortsatt stöd, nätverk och finansieringsmöjligheter för era digitaliseringsaktiviteter.

0%

av deltagarna säger att de har fått nya idéer om hur deras företag skulle kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter tack vare deltagandet i Kickstart Digitalisering.

0%

har efter avslutad Kickstart påbörjat nya digitaliseringsprojekt, ökat tempot i pågående projekt eller planerar digitaliseringsprojekt.

Slider
Kommande Kickstarter
Image is not available
Det här är en Kickstart

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell satsning för att svenska små och medelstora industriföretag ska få hjälp att påbörja sin digitaliseringsresa. Detta för att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Kickstart Digitalisering består av

3 träffar
Del 1:
Inspirations-
föreläsningar och workshops
(heldag)
Del 2:
Workshops för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget (halvdag)

Investering per företag

Kostnadsfritt deltagande
Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
2 hemuppgifter för att påbörja den interna processen

Förväntat resultat av deltagandet:

Påbörjad – eller fortsatt – egen digitaliseringsprocess
Möjlighet till fortsatt support
Tillgång till lokalt och nationellt nätverk
Slider
1
Genomförda Kickstart
0
Pågående Kickstart
3
Deltagande företag
0
Druckna kaffekoppar
Slider
"Tack vare mitt deltagande i Kickstart har jag fått en tydligare bild av vilka delar av vår verksamhet som vi behöver digitalisera."

Kjell Lundagårds, El och Driftteknik i Strängnäs AB

"Kickstart gav mig nya intressanta perspektiv"

Johnny Mattsson, Åkersberga Vedspisar AB

”Kickstart har hjälpt mig att avdramatisera begreppet 'digitalisering'."

Evalena Rydberg, Colly Flowtech AB

" Jag förstår nu att fortsatt digitalisering kan ge oss stora konkurrensfördelar."

Johnny Mattsson, Åkersberga Vedspisar AB

"Att få möjlighet att testa och utveckla sina idéer ihop med de andra deltagarna har varit väldigt värdefullt."

Evalena Rydberg, Colly Flowtech AB

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Ulf Grönqvist, ägare och VD på SEAC AB

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Göran Stjärnheim, VD på Wurstmaster AB

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

John Svensson, digitaliseringsansvarig på SEAC AB

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Magnus Eklöf, delägare, Alderholmens mekaniska i Gävle

Ulf Grönqvist, ägare och VD på SEAC AB

Slider

Vi driver Kickstart Digitalisering


Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, RISE, IUC och SISP för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.