Digitalisering med Kickstart

Det är höst, och vi skriver 2017. Digitaliseringens vindar sveper över landet, ja hela världen, för den delen. Den här hösten är IF Metall med och startar det nationella digitaliseringsprojektet Kickstart. Vi gör det tillsammans med vår motpart Teknikföretagen och med forskningsinstitutet Rises kunskaper och resurser i ryggen.

Ambitionen är inte liten: vi ska nå 1 000 små och medelstora industriföretag runt om i landet. Idén är att företagen tillsammans ska diskutera hur de snabbt kommer igång eller vidareutvecklar användningen av digital teknik. Undersökningar visar att nästan alla företag har förstått vikten av digitalisering men är osäkra på exakt vad man kan göra och var man ska börja, något som håller tillbaka praktisk handling.

Någon undrar kanske varför facket vill påskynda ett teknikskifte som i många fall kan plocka bort och rationalisera jobben för våra medlemmar. Det är en berättigad fråga, det är ett dilemma. Men IF Metall har en lång tradition att bejaka teknisk utveckling inom industrin. Vi ser snarare hotet av att företagen alltför länge dröjer sig kvar med gammal teknik. Vi tror inte det finns särskilt många trygga jobb längs den vägen.

Svensk industri har ett utmärkt utgångsläge för digitaliseringen, men det finns förstås ett stort men: andra länder skyndar också på sin utveckling. I den industriella världen, både den gamla och den nya, finns inte många länder utan en nationell strategi för digitalisering, Industri 4.0, smart industri eller vad man nu kallar det. Ingen kan luta sig tillbaka på gamla meriter. Det är ett fönster som står på glänt för den driftige och vi vill att Sverige och de svenska företagen ska vara just det.

Att fack och företag möts på detta sätt när det gäller utveckling är en konkurrensfördel för Sverige att vårda. Inte var som helst i världen fungerar denna positiva dialog. Förändring är inte enkelt, den enskilde kommer ofta i kläm. Värdet av en öppen dialog ligger i snabbare och bättre processer, problem som hanteras innan de skapar bekymmer och ett förtroende hos medarbetarna för de beslut som fattas. Ibland tar det extra tid för alla att komma överens men i slutänden bygger man en motivation som gör processen mer effektiv.

Att våra fackliga vänner i andra länder inte lika självklart sätter sig vid samma bord som arbetsgivarna har bland annat med våra trygghetssystem att göra. Du står inte ensam i förändringen, du faller inte fritt när teknikskiftet sker. Företag och samhälle är där med utbildning och stöd för omställning. Du kan komplettera din kompetens och ta ett nytt jobb.

Se digitaliseringen som ett gemensamt projekt i företagen. Förändring som involverar, stärker inte bara produktivitet och siffrorna på sista raden, det bygger också kultur och sammanhållning, det skapar glädje i jobbet.  Och glädje är inget dåligt kapital när hösten går mot vinter.

Ola Asplund

Källa: Automation. Se artikeln på Automation.se.