Digital inspiration för Nordanstigsföretagen

Per-Ola Wadin, vd på Lindhs bageri, var med på första träffen av Kickstart digitalisering i Nordanstig. Han ser en stor potential i att digitalisera den administrativa delen av verksamheten. Foto: Moa Åhs

Nordanstig Under tre tillfällen i vår inspireras företag i Nordanstig till att ta kliv inom digitalisering.

Kickstart Digitalisering är en nationell satsning som ska få företag att utvecklas digitalt – eller kanske helt enkelt  överleva i en allt mer digital värld.

På torsdagen förra veckan samlades representanter från åtta olika Nordanstigsbaserade industriföretag på restaurang Sjömärket i Mellanfjärden.

På förmiddagen höll Anett Kansanen från förnyelsebyrån Hive and five en inspirationsföreläsning för deltagarna. Hon är moderator för Kickstart digitalisering, som är en serie föreläsningar och workshops från samverkansorganisationen Teknikföretagen i samarbete med ett flertal organisationer, däribland IF Metall. I ryggen har de också Tillväxtverket och målet är att nå 100 orter runt om i Sverige och 1 000 företag.

Förutom Anett Kansanens föreläsning, där hon berättade om vad digitalisering faktiskt är, och vad man rent konkret kan göra som företag, så fick de deltagande företagarna också lyssna till två företag som själva sysslat med digitalisering inom sin verksamhet. Allt för att inspirera till digital utveckling.

– Det finns en stor vilja att digitalisera, säger Anett Kansanen om de företag som deltog under torsdagen. Digitalisering kan för ett företag innebära en ökad intäkt eller en effektivare produktionskedja, men enligt Thomas Johnson på Fiber optic valley, som arrangerar träffarna i Nordanstig tillsammans med Nordanstigs
kommun, kan det handla om något så grundläggande som fortsatt existens.

– Att digitalisera sin verksamhet kan handla om att underlätta i vardagen, men också om att över huvud taget överleva. Det gäller att företagen och jobben finns kvar, säger han.

På plats under torsdagen fanns representanter från Bergman plast, Lindhs bageri, Häggs bildemontering, Gnarps träförädling, Plyfa, Infield, Sky forest och Ics sports.

Madelene Holmsten är kontors­ och ekonomiansvarig på Bergman plast. Hon menar att de i dag inte är speciellt digitala, men att de vill bli det.

– Målet är att få till en säkrare produktion och att underlätta i produktionen. Hon tror att man på Bergman plast kommer att utnyttja kunskaperna från Kickstart digitalisering, men i vilken form, det vet hon inte än.
– Sen är det bra att få till ett utökat samarbete med de andra företagen på orten och bygga upp ett kontaktnät, säger Madelene Holmsten.

Även Per-Ola Wadin var med på Sjömärket för att lära sig mer om digitalisering. Han är vd på Lindhs bageri – som till mångt och mycket fortfarande sysslar med ett hantverk. Inom produktionen ser han inte att de i dag kommer att digitalisera sin verksamhet.

– Men administrativt finns en enorm potential, säger han.

De hanterar i dag mycket papper, något som skulle kunna effektiviseras med en digital lösning.

På andra plan har de digitala lösningar på gång.

Egenkontroller är ett sådant exempel. Det har de nu börjat jobba med via appar.

– Många system går att förenkla och det vill vi göra för att få mer tid över till kärnverksamheten, säger Per­Ola Wadin.

Källa: Text & foto Moa Åhs, Hudiksvall tidning