Deltagandet i workshops tvingade fram nya tankesätt om Nordisk Industrioptimerings verksamhet

Nordisk Industrioptimering i Skövde är ett konsultföretag med 17 anställda som fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industrin. De erbjuder skräddarsydda konsulttjänster som utvecklar och stärker kundföretagens lönsamhet med fokus på underhållsteknik, verktygsteknik och kvalitetsteknik. Så varför gick de med i Kickstart?

– Digitalisering är i ropet och vi har haft våra diskussioner tidigare, men här var det ett annat perspektiv, säger Mattias Vernersson, konsultchef på Nordisk Industrioptimering. Kickstart är riktat mot industrin så vi tänkte att vi gemensamt med andra deltagare skulle hitta utmaningar.

Det visade sig vara alldeles rätt tänkt. Upplägget med diskussioner, grupparbeten och mellanliggande hemläxor gjorde det svårt att komma till följande möte utan att ha gjort sin uppgift. Deltagarna tvingas tänka till vilket föder nya tankar och idéer under resans gång.

– Det är bra att lyfta blicken och ställa frågor ur andra perspektiv, säger Martin Eriksson, försäljningsansvarig på Nordisk Industrioptimering. Tack vare Kickstart identifierade vi utmaningar hos befintliga kunder som kunde adresseras genom digitalisering.

De eventuella hinder de upplevt är att vid uppdrag mot institutioner rör det sig om andra förhållningssätt då dessa ofta arbetar i ”stuprör”, varför det kan vara svårare att få dem att samarbeta och komma överens över gränserna. Det brukar dock lösa sig. Beträffande företagen så är högkonjunkturen i sig ett hinder, men den är det ju ingen som vill ta bort …

– För oss är det viktigt att vi lämnar något efter oss hos kunden när vi lämnar uppdraget som konsult, fortsätter Martin. En karta att följa över tid, arbetssätt och metoder, helt enkelt bättre sätt att göra saker på.

Nordisk Industri optimeringsprocess

På Jönköping University genomför två studenter just nu ett examensarbetare med bäring på informatik efter en idé som företaget fick under Kickstart, något som ska vara klart efter sommaren. Om det leder till någon form av test eller en färdig plattform får framtiden utvisa.

– Det är en sorts riskanalys för små och medelstora företag, SMF, där det inte finns något motsvarande idag, berättar Mattias. Det finns bland annat något liknande för flygindustrin men det är avancerat och knappast användbart för ett SMF.

De har även en operatörsplattform som de driver tillsammans med en kund där de hoppas på en pilot till sommaren. En grundtanke är att digitalisera allt som idag är analogt och samtidigt lyfta in andra frågor, spegla vad som finns så att operatören alltid har aktuell information.

– Det ska vara enkelt, visuellt och smidigt där vi även funderar på att använda en del av tankegångarna från gamifiering, berättar Martin. Om vi får de båda plattformarna att hänga ihop så blir det något oerhört kraftfullt, men de kommer även att fungera var och en för sig.

Nu hoppas de att operatörsplattformen ska slå väl ut med bara mindre justeringar. I övrigt har de inte etablerat samarbeten med andra deltagare, men berättar att det var en ögonöppnare att fastighetsbranschen kommit så långt kring hur de kommunicerar med sin utrustning. Den erfarenhet de annars tagit med sig från Kickstart är att umgås med de bästa för att bli bäst, samarbeta med de som kan något – ställ rätt frågor, bilda nätverk och hitta människor som delar samma vision!

– Det är ett spännande initiativ och jag rekommenderar alla som har möjlighet att vara med i Kickstart, avslutar Martin. Och se till att vara med på alla träffarna!

Kontaktuppgifter: Martin Eriksson, försäljningsansvarig, martin.eriksson@nordiskindustri.se