Mycket givande erfarenhetsutbyte med andra företag i Kickstart Digitalisering

Tecnau AB i Ljungby utvecklar och tillverkar system för pappershanteringsprocesser i den digitala tryckeriindustrin. I Sverige/Ljungby är de ett 60-tal medarbetare, i Italien cirka 95 och i USA cirka 75 – totalt runt 230 anställda således men de fortsätter att expandera. Under 2017 deltog de i Kickstart med fokus på specifika utmaningar kring sitt upplägg där företaget levererar produkter till olika printerpartner som installerar och underhåller dessa. För att deras partner ska kunna arbeta med produkterna så utbildar Tecnau deras tekniker vid sina utbildningscenter.

På bild från vänster Kenth Hammarstedt After Sales Manager Tecnau AB Europé/ ASIA,  Masataka Meguro från Böwe Japan och Henry Koon service engineer Tecnau Singapore.

– Vi måste supporta och vidareutbilda dem när nya produkter tillkommer, berättar Kenth Hammarstedt, Tecnau eftermarknadschef för Europa och Asien. När en maskin varit installerad under en tid kan förändringar bli nödvändiga av mjukvara, mekaniska ändringar eller allmänna förbättringar av produkten.

Om de saknar feedback från sina printerpartner om vilka förändringar som genomförs kan de inte garantera att underlag som reservdelskataloger stämmer med vad som är installerat på maskinen, vilket kan leda till att exempelvis fel reservdelar beställs. Hur kan de kontrollera maskinernas utrustning på ett bättre sätt än idag?

–  Vi har helt enkelt lite för dålig kontroll på och information om våra maskiner eftersom vi inte själva gör service och underhåll, säger Kenth. De som sköter dem rapporterar i sina egna system och vi har inte full tillgång till dem.

Denna utmaning tog de med sig in i Kickstart, men det var en ren tillfällighet att de gick med. I samtal med en IT-leverantör fick de en demonstration över hur de skulle kunna ha bättre kontroll på sina produkter – här fanns svaren på många av de problem som Tecnau upplevt.

– Med uppkopplade maskiner kan vi få information som vi inte haft tillgång till tidigare, berättar Kenth. Det kan till exempel röra sig om en kniv i maskinen som håller för 25 miljoner klipp; här kan vi ha en mätare som visar grönt under 18 miljoner klipp, gult vid 18 till 20 miljoner och rött när det går över 20 miljoner klipp.

Om det är grönt behöver de inte göra någonting, vid gult kan de beställa reservdelar så de finns på plats och vid rött utföra själva bytet. Kenth erkänner att det varit mer komplicerat än vad de först trodde, men idag har de implementerat en första version i en maskin i Nässjö och funderar som bäst kring hur det ska presenteras för operatörer, tekniker och deras egna utvecklare. De utvärderar också vilken typ av information som är mest intressant för att utifrån detta välja mätetal.

– Kickstart har absolut inspirerat oss att driva digitaliseringsarbetet vidare, konstaterar Kenth. Vi har också haft givande erfarenhetsutbyte med företag i andra branscher, exempelvis byggbranschen och transportsektorn som varit mycket givande.

Att träffa andra företag är dels ett sätt att till sig ny kunskap, men kanske framför allt ett sätt att undvika att göra samma misstag. På Tecnau har ägaren beviljat pengar till satsningen och nu ska systemet installeras i en ny produktlinje hos en stor kund i USA.

– Vårt mål är att ta tillbaka kontrollen över våra maskiner genom digitalisering, avslutar Kenth. Det handlar om att komma igång och vi är väldigt glada över möjligheten vi fick genom Kickstart!

Kontaktuppgifter: Kenth Hammarstedt, Eftermarknads chef, khammarstedt@tecnau.com