Digitalisering av ritningar möjliggjorde standardisering och effektivisering

Richardssons Verktygsservice AB i Västervik arbetar med konstruktion och tillverkning av pressgjutningsverktyg samt service, underhåll och reparationer. De medverkade vid pilotgenomförandet av Kickstart i Kalmar och var redan från start klara över att det var produktions- och konstruktionssystem de ville fokusera på.

– Kickstart var ett jättebra sätt för oss att komma vidare och diskutera med andra företag, berättar Christer Westerberg, gruppledare och konstruktion. Vi fick en objektiv syn på att vi var på rätt spår, vi fick feedback och hjälp utan att behöva uppfinna hjulet igen.

Även om Richardssons räknar sig till tillverkande industri så arbetar de inte med serieproduktion, de flesta artiklar är unika. En av deras utmaningar var att få bort pappersritningarna från produktionen och presentera underlaget digitalt.

Lösningen blev ett PDM-system, Product Data Management. De har byggt upp en standard – en konstruktionsmodell – och idag kommer alla underlag den vägen, via en portal som omfattar all den information som alla letade efter tidigare. I produktionen finns det skärmar där ritningarna kan tas upp och dessa ersätter pappersritningarna helt. Den som ändå är osäker kan klicka på skärmen och få upp konstruktionen i 3D.

– Vi har inga ritningar eller papper alls ute i produktionen numera, fortsätter Christer. Vi hämtar all information genom ett artikelnummer via portalen.

Christer erkänner att det har varit otroligt mycket jobb att driva igenom detta och att tidsbristen varit deras största hinder. Däremot har de inte känt av några protester från medarbetarna i produktionen, där har det flutit på bra. Christer själv la också ner mycket tid på att förklara för alla, på individnivå, vad förändringen skulle innebära.

– När det ska gå fort och man springer ner i produktionen med en pappersritning i handen så reagerar personalen, säger Christer. Det är det bästa, de vill inte ha det på det gamla sättet. Ritningar ska vara digitala, det gör det hela så mycket lättare!

Med förändringen har de fått möjlighet att söka, hitta standarder och kategorisera det som tillverkas på liknande sätt. De har standardiserade metoder istället för artiklar, så på så vis är det lite mer av serieproduktion. Nu har de haft digitala ritningar i produktionen i cirka 1,5 år och när det gått ytterligare en tid hoppas de kunna mäta på ett bättre sätt, analysera och följa trender. Nästa steg blir att vidareutveckla systemet och helt koppla samman PDM med MPS, material- och produktionsstyrning.

– Vid uppstarten hade vi ett fungerande system med projektdokumentation vilket vi trodde vi skulle kunna arbeta vidare med digitalt, fortsätter Christer. Vi insåg dock att vi behövde en ny plattform för digital informationshantering. Det visade sig att det var mycket arbete att gå igenom verksamheten för att verkligen skapa möjligheter till sökbarhet och så vidare i databasen som sattes upp.

Idag har de i Office 365 byggt upp en informationsportal där inga dokument hämtas via utforskaren utan allt går via SharePoint-portalen. Här finns möjlighet till både sök- och spårbarhet och tiden som förr gick åt att söka information är minimerad. Vad har den främsta framgångsfaktorn varit?

– Involvera personalen, det är avgörande, avslutar Christer. Många var skeptiska från början, så även om det är svårt med informationen så är den superviktigt.

Kontaktperson Christer Westerberg, christer.westerberg@richardssons.com