“Våra servicetekniker, vilka är de som kör mest, blev överlyckliga”

Teltek AB i Örebro med 22 anställda arbetar med tillverkning och försäljning av checkvågar samt närbesläktade produkter som exempelvis bandtransportörer och utrustning för automatisk rangering och sortering av produkter. De tog sig an Kickstart med öppet sinne och landade i en lösning som verkligen uppskattas av medarbetarna.

– Vi hade egentligen inte identifierat någon konkret utmaning, men vi var nyfikna, berättar Telteks VD Tomas Moqvist. Det var framför allt i diskussionerna under Kickstart som vi fick upp ögonen mer för vad vi kunde göra.

Utmaningen – eller möjligheten om man så vill – de kom fram till var minskad administration i kombination med säkrare system kring företagets körjournaler. De har firmabilar som inte är personliga där de måste kunna visa för Skatteverket att dessa inte används privat, där lösningen blev elektroniska körjournaler med GPS-mottagare.

– Våra servicetekniker, vilka är de som kör mest, blev överlyckliga, konstaterar Tomas. Införande av de elektroniska körjournalerna MBL-förhandlades utan problem.

Innan de nya journalerna infördes användes ett pärmsystem där varje användare fick fylla i sin körning, en inte särskilt populär sysselsättning. Det var också på användarnas initiativ som förändringen genomfördes. Enligt Tomas blev de under Kickstart även inspirerade till andra digitaliseringsaktiviteter.

– Vi besökte en mässa där vi tittade på möjligheten att scanna in leverantörsfakturor, vilket vi skulle kunna räkna hem, berättar Tomas. Tyvärr har vi lite för mycket att göra.

Som teknikföretag fick de kanske inta några direkta aha-upplevelser, även om de fick inspiration att tänka nytt. Utmaningen är att hålla intresset vid liv och Tomas menar att det efter Kickstart kanske vore bra om någon kom ut till respektive företag för att gå igenom vilka möjligheter som finns framåt.

– Som i allt förändringsarbete är det avgörande att ha driv och förankra arbetet i organisationen, avslutar Tomas. Varje Kickstartträff innebär en kick, men det kan också svalna fort. Det gäller att komma vidare!

Kontaktuppgifter:  Tomas Moqvist VD, tomas.moqvist@teltek.se