Digitaliseringsprojektet blev startskott för förändringar

Kickstart Digitalisering fick Påskallaviks snickeri att sätta fart med existerande idéer. Nu är hemsidan ett modernt ansikte utåt. Stora förändringar i affärssystemet som kommer att knyta kunderna närmare och lätta på arbetsbördan är på gång.

Påskallaviks snickeri i Oskarshamn var med på en av de 30 Kickstartomgångar som hittills genomförts. Vd Peder Ivarsson gick in med öppet sinne.

– Jag var nyfiken på vad projektet skulle kunna tillföra oss. Det var givande att prata med kolleger och företag i andra branscher som brottas med i stort sett samma problem och se hur de löst dem och vad de tänker göra. Det blir mycket brainstorming.

Fick du med dig några idéer från andra företag?
– Jag törs nästan säga tvärtom! Andra fick idéer från oss, till exempel kring att tänka på automation och inte minst affärssystem som ger kontroll på produktionen, det är en förutsättning för att kunna växa.

Påskallaviks snickeri har sex anställda och utför legotillverkning av träprodukter och inredningsdetaljer i trä- och kompositmaterial med traditionella verktyg och avancerade CNC-maskiner. Tillverkning för publik miljö och inredning är ett annat ben. Innan Kickstart Digitalisering hade vd:n bestämt att någon gång i framtiden modernisera hemsidan och byta ut affärssystemet.

Den nya hemsidan lanserades nyligen. Peder Ivarsson hoppas att den ger en mer rättvisande bild av verksamheten; de senaste åren har företaget gått från att vara ett specialsnickeri med enstyckstillverkning till att bli en underleverantör med legoproduktion.

Arbetet med ett nytt affärssystem kom igång delvis tack vare Kickstart Digitalisering och delvis tack vare digitaliseringschecken, som finansierar delar av investeringskostnaden.

I det nya affärssystemet samlas parametrar som order, planering, lagerstatus, maskinernas beläggningsgrad och mycket mer i en programvara. En del av informationen är tänkt att bli tillgänglig för stora kunder, som på sikt ska kunna gå in och göra en förkalkyl på befintliga artiklar. Det sparar in administrativt arbete, men skapar också transparens – prissättningen blir åskådlig och öppen.

En av de största anledningarna till systembytet är att företaget vill kunna implementera sig ännu mer med sin största kund. Än går det inte att säga något konkret om vilka resultat satsningarna kan föra med sig när det gäller ekonomiska vinster eller färre nedlagda arbetstimmar.

– Det enda jag vet hittills är att affärssystemet kommer att bli ett jättelyft. Vi har haft ordning och reda innan, men nu blir allt samlat i ett system. Det blir mycket effektivare och proffsigare administrativt.

Nu pågår utbildning och planen är att sjösätta affärssystemet inom kort. 

Vad hade hänt om ni inte infört det?
– På kort sikt hade det nog inte gjort så mycket, på längre sikt tror jag vi är tvungna. Vi förbereder också spårbarhet i systemet. Det efterfrågas inte än, men jag inser ju att det kommer att bli viktigare och viktigare i framtiden. Då har jag det klart.

Påskallaviks jobbar även med digitaliseringsaktiviteter som inte är Kickstartrelaterade. Till exempel tittar företaget på automationslösningar, ett projekt kring CNC-maskiner med robotautomation har varit i gång i ett och ett halvt år.

– Jag är glasklar i min uppfattning: för att hänga med måste vi ligga i framkant med teknologin och målet måste vara att skapa en produktion utan människor. Det låter hemskt, men det är den krassa verkligheten.

Kommer ni att digitalisera ytterligare i framtiden?
– Definitivt! Den största vinsten är tveklöst effektivitet, säger Peder Ivarsson.

Text: Minna Ulin
Foto: Eva Lindblad