Jättebra workshop som många företag borde ha nytta av

Booforsens Fastighets AB hyr ut lokaler till bland annat verkstadsindustrin och finns i huvudsak inom Boforsområdet, där de har investerat för att göra industriområdet attraktivt för olika typer av företag. Booforsen medverkade i Kickstart i Örebro där bolagets ekonomichef Erik Tönnäng menar att de fick många bra insikter.

– Det var en jättebra och kul workshop att vara med på som många företag borde ha nytta av, säger Erik. Vi har många olika kunder och med insikten jag fick kan vi försöka anpassa lokalerna ännu mer för att underlätta för kunderna.

Som fastighetsbolag har de dock inte riktigt samma behov som företag med mer tekniska produkter. Rent teoretiskt går det att digitalisera mycket, till exempel styrutrustning för förbrukning av el och värme. Att gå mot mer behovsstyrd förbrukning vore fantastiskt, men det kräver en hel del utredning.

Enligt Erik letade de länge efter ett system som kunde göra ”allt” men under Kickstart fick de även insikten att inte leta efter ”monoliter” (ett monument som tillverkats ur ett enstaka massivt stycke) – det är bättre att använda olika system som kan göra det de önskar och istället integrera systemen. Rent konkret arbetar de nu med att integrera två olika system för att få en mer komplett översikt av sin fastighetsstyrning. Det är ett litet steg i digitaliseringen men gör att det blir lättare för dem att följa upp och analysera med daglig uppdatering.

– Vi hade påbörjat tankegången och upphandlingsprocessen innan vi gick med i Kickstart, berättar Erik, men vi fick tips och idéer under Kickstart som hjälpte oss vidare.

De största hindren kring digitaliseringen som Erik ser är att det är tidskrävande och kostar pengar, även om de i det långa loppet har igen det. Samtidigt är det även en framgångsfaktor, det vill säga medvetenheten om att detta tar mycket tid och kostar en del.

– Det gäller att ta in rätt typ av kompetens, det är inte säkert att du har den själv på företaget, konstaterar Erik. Vi har tagit hjälp av både en extern konsult hos programvaruleverantören liksom vår egen IT-konsult.

Kickstart har ändå bidragit till ett annat förhållningssätt till hur de kan jobba internt med processen; eftersom de har tillverkande företag som hyresgäster fick de också deras inspel kring hur fastighetsägare borde agera. Erik fick även inspiration till nya lösningar.

– Varför inte ha en display som visar hyresgästen vad som händer om de ställer in en högre temperatur och vad då merkostnaden blir i antal kronor per rum, avslutar Erik. Jag vet inte om det redan finns på marknaden, men det är något vi diskuterat och som skulle öka både kostnads- och miljömedvetenheten hos kunden!

Kontaktuppgifter: Erik Tönnäng, erik.tonnang@booforsen.se