Ta chansen! Kickstart Digitalisering fortsätter 2019

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell förnyelsesatsning för Sverige, för att hjälpa små och mellanstora industriföretag att digitaliseras. Hittills har över 320 små och medelstora företag deltagit i de workshops som Kickstart Digitalisering håller i.

Nu förlängs projektet Kickstart Digitalisering så att du kan vara med och delta eller arrangera en Kickstart även under 2019. Under 2019, tackvare förlängningen, kommer ännu fler företag att ha möjligheten att delta i dessa workshops.

Digitalisering av industrin är viktig för att stärka svenska industriföretags konkurrenskraft. För att så många företag som möjligt ska digitaliseras är Kickstart-seminarierna alltid kostnadsfria. Flera företag har börjat implementera digitala lösningar efter deltagandet i Kickstart Digitalisering redan nu. Du kan läsa mer om digitaliseringscase här på Kickstartdigi.

Digitaliseringsprojekt i ditt företag kan handla om:

  • Ökade vinstmarginaler
  • Ökade intäktsmöjligheter
  • Effektiviseringar
  • Minskade fasta kostnader
  • Lösa kompetensförsörjning
  • Förbättrad personalhälsa

I kalendern kan du se var kommande Kickstarter är inbokade. Om du inte hittar något på din ort – kontakta gärna oss!