Digitalisering, ett begrepp att avdramatisera

Digitalisering, ett begrepp att avdramatisera
Slider

Att den pågående digitaliseringen omfattar alla branscher är inget nytt. För industrins räkning innebär det en så pass omfattande förändring att vi till och med pratar om en industriell revolution. Men vad innebär digitaliseringen för den enskilda verksamheten? Det undrar många av de små och medelstora industriföretag jag möter i rollen som projektledare för Kickstart Digitalisering.

Kickstart Digitalisering är ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och som erbjuder kostnadsfria workshops för att höja den digitala kompetensen och öka användningen av digital teknik inom industrin.

Vid det första workshoptillfället är det inte ovanligt att vi möter en viss osäkerhet kring vad ”digitalisering” betyder. Ibland finns till och med en rädsla för det nya. Så vi brukar börja med att avdramatisera begreppet.

Jättarna inom industrin har redan påbörjat sin digitaliseringsresa medan många små och medelstora företag har halkat efter. Så vänta inte med digitalisering.
Slider

Ett vanligt misstag är att börja i fel ände och utgå från en ny, spännande teknik och sedan söka användningsområden för den. Börja istället med behovet. Det finns i princip alltid en teknisk lösning, det behöver inte ens vara särskilt kostsamt.


Att inspireras av andra företag har visat sig vara en framgångsfaktor bland de företag som deltagit i Kickstart Digitalisering. ”Sharing is caring” som det heter. Företagen behöver inte verka inom samma område men delar samma utmaningar och möjligheter.
Jag tror också på att inspireras av verklighetsnära exempel som inte ligger i teknisk framkant traditionellt sätt. Vi utgår till exempel från ett tvätteri och en trävaruleverantör i våra workshops. På så sätt blir det lättare att känna igen sig.


Vi försöker att undvika skräckscenarier inom projektet. Men det är nästan omöjligt att prata teknikskiften utan att nämna Facit. Kanske minns ni Åtvidabergs industrier som en gång i tiden tillverkade Facit räknemaskiner? Övergången från mekaniska räknare till digitala blev företagets fall och ett skolexempel på hur det kan gå när en organisation förnekar ett teknikskifte. Och visst ligger det något i det. 


Digitaliseringen pågår i hela samhället och alla måste genomgå den digitala transformationen. Jättarna inom industrin har redan påbörjat sin digitaliseringsresa medan många små och medelstora företag har halkat efter. Det är problematiskt av flera anledningar.


Företagen går miste om stora utvecklingsmöjligheter och riskerar att förlora sin position som underleverantör. Många större företag kräver att hela kedjan ställer om och anpassar sina system. Då gäller det att vara redo. Låt 2019 bli året då du påbörjar eller fortsätter din digitaliseringsresa, kanske med stöd av Kickstart Digitalisering. 


Sveriges industriföretag behöver nu ta steget fullt ut och utnyttja möjligheterna som digitaliseringen ger, både för att utvecklas och för att stärka sin konkurrenskraft.

Av: Helena Roxtorp Källa: Gästkrönika i tidskriften Automation, publicerad 2019-01-23 . Se krönikan här.