NyTeknik: Guldläge för industriföretag som vill stå starka i framtiden

Guldläge för industriföretag som vill stå starka i framtiden

2018-06-18 19:41 av Anna Bjur

Svensk industri går bra just nu och det är i goda tider vi ska rusta oss för framtiden. Tillväxtverket stödjer små och medelstora industriföretag som vill öka tempot i sitt digitaliseringsarbete och använda sig av automationslösningar.

Industrin är viktig för Sverige men fler företag behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att stå starka i den internationella konkurrensen. Många små och medelstora industriföretag hänger inte med. De företag som inte förnyar sig nu riskerar att slås ut.

Regeringen har därför tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling och 2016 lanserades nyindustrialiseringsstrategin Smart industri. Via Digitaliseringslyftet och det kommande Robotlyftet finansierar Tillväxtverket olika insatser för små och medelstora industriföretag i hela landet.

Insatserna ger företagen möjligheter att lära av andra och få en bild av vad digitaliseringen kan innebära för just dem. Företag erbjuds rådgivning, coachning och affärsutvecklingscheckar, och framöver även automationsstöd till enskilda företag.

– Digitaliseringen driver på förändringstakten än mer. De olika insatserna riktar sig både till företag som behöver komma igång och till företag som vill öka tempot i sitt digitaliseringsarbete, säger Gunilla Thorstensson, som samordnar arbetet med Smart industri på Tillväxtverket.

Visionen med strategin är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion. Tillväxtverkets regeringsuppdrag rör främst digitalisering och kompetensförsörjning.

– Små och medelstora industriföretag har just nu störst utmaningar vad gäller digitalisering och kompetensförsörjning. Brist på arbetskraft är ett tillväxthinder för många, säger Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket.

Att involvera regioner och kommuner är avgörande. Gunilla Thorstensson påpekar att industriföretag är mer spridda i landet jämfört med företag i andra sektorer. De är viktiga arbetsgivare på många orter.

– Vi behöver framgångsrika, konkurrenskraftiga industriföretag som bidrar till attraktiva miljöer där människor vill bo och leva, säger Gunilla Thorstensson.

I regionerna finns en närhet till industriföretagen, och ofta även ett nära samarbete med kommuner och de organisationer som kan industrins behov. Fler industriföretag behöver även arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning.

– Att företag har tillgång till rätt kompetens i rätt tid är avgörande för svensk industri Fler unga behöver också få upp ögonen för industrin – att det är en bransch där det finns jobb och goda utvecklingsmöjligheter, där digitaliseringen kommer att spela en ännu större roll framöver, säger Björn Langbeck.

Läs mer om Tillväxtverket här

Kickstart digitalisering
En bra inkörsport för små och medelstora industriföretag att komma igång med sitt digitaliseringsarbete är Kickstart Digitalisering, som finansieras av Tillväxtverket och genomförs av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall och RISE. Genom en enkel och effektiv startmodell kan små och medelstora industriföretag öka sitt digitaliseringstempo.

Läs mer:
Kickstart Digitalisering

Tillväxtverkets arbete för att främja industrins utveckling

Artikel skriven av Anna Bjur. Ursprungligen publicerad i NyTeknik, se artikeln här.