Gästinlägg: För kommuner som vill hjälpa sina företag utvecklas & framtidsförberedas är Kickstart Digitalisering precis rätt sak att erbjuda.

Att förstå digitaliseringens möjligheter är viktigt för alla företag som vill fortsätta utvecklas, oavsett bransch. Det handlar till syvende och sist om ökad konkurrensförmåga, överlevnad och lönsamhet genom att digitalisera i utvalda delar av verksamheten. Företagen är VIP i näringslivskontorets uppdrag, och vi vill bidra med mervärden och anstränga oss för att nå ut med bra saker.

Därför är det viktigt att bjuda in industriföretagen till näringslivsstödjande aktiviteter såsom Kickstart Digitalisering.

Vi både ringde och besökte ”våra” industriföretag som skulle ha nytta av Kickstart Digitalisering för att bjuda in dem personligen. Ett samtal är ett bra sätt för oss att skapa en relation med företagen.

Kickstartträffarna gav företagen fördjupade kontakter, insyn i de andra företagens utmaningar och uppslag till samarbete. Den tredje och sista träffen hölls på ett företag. De visade generöst upp sin produktion, styrning och uppföljning. Det var mycket uppskattat och har genererat fortsatt utbyte mellan några företag.

Foto: Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare på Nordanstig Kommun

Gästinlägg av Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare på Nordanstig Kommun. Publicerat 2019-03-25

Vill du veta mer om hur din kommun kan kickstarta det lokala näringslivets digitaliseringsresa?
keyboard_arrow_right

Hör av dig till oss genom att klicka här

Hör av dig till oss genom att klicka här

Hör av dig till oss genom att klicka här

Slider