Dessa projekt kan ditt företag starta efter deltagandet i Kickstart Digitalisering

Det finns en uppsjö av områden där digitalisering av processer kan hjälpa ditt företag att utvecklas. Deltagare i Kickstart Digitalisering har påbörjat digitaliseringsprojekt för att öka sin försäljning eller underlätta köpprocessen för kunder, utveckla sin produkt eller tjänst, effektivisera tillverkningen, tackla logistiska utmaningar och förenkla interna administrativa processer.

Digitaliseringens framfart har hjälpt till att stöpa om gamla eller skapa helt nya affärsmodeller. De tydligaste exempel på hur digitalisering förändrat branscher är konsumentföretag inom taxi, mat, musik, bank och hotell. Resultatet är välkända svenska företag såsom Klarna, Spotify och Voi samt internationella Zalando, Uber och AirBnB. Alla dessa är tjänsteföretag som med hjälp av appar eller smartare hemsidor skapat nya affärsmodeller, som möjliggjorts med hjälp av digitala lösningar. Det är dock inte bara tjänster som kan erbjudas på nya sätt i samband med ny teknik. Produktionskedjor kan förkortas, effektiviseras eller förändras med ny teknik.

Det första användningsområdet som många företag tänker på är att slippa papper. Eller minska administrationen. Med hjälp av digitala affärssystem kan du se till att alla på företaget har aktuell, uppdaterad information. På det här sättet gör du rätt sak på rätt sätt från början och du kan arbeta mer agilt med kunden. Om en orderspecifikation ändrats många gånger har alla tillgång till rätt version. Med digitala affärssystem kan du också optimera inköp av råvaror eller orderutskick av komponenter. Idag finns det också en mängd olika digitala lösningar för automatiserad eller förenklad bokföring och lönespecifikationer.

Ska du bygga något nytt? Ändra på en komponent? Eller utveckla fabriken på något sätt? Du behöver faktiskt inte beställa den där dyra prototypen för att sedan testa i verkligheten. Tekniker som 3D printing kan hjälpa dig mer än du tror. För att enbart utvärdera om något har rätt mått och kommer passa kan du skriva ut en miniatyr i plast och testa, det kan kosta så lite som 30 kronor. Det går att 3D-printa i andra material också. Du kan också helt skippa en fysisk prototyp. Digitala tvillingar är 3D-modeller baserade på dina ritningar som testas i en virtuell värld. I den virtuella världen gäller samma fysiska lagar som i verkligheten. På det här sättet kan du kan testa hur mycket snabbare ni kan producera något om ni köper in den där nya maskinen, vad som händer om du kör runt med den nya gaffeltrucken i din fabrik, eller vad som händer om någon skulle ta gaffeltrucken på en off-road tur i skogen (det går nog inte så bra). Med hjälp av samma teknik, digitala tvillingar, kan du också lära upp den som ska köra den nya maskinen innan maskinen ens är byggd eller levererad till er.

Exempel på digitaliseringsprojekt deltagare i Kickstart Digitalisering påbörjat:

  • Marknadsföring och försäljning
  • Affärsutveckling och affärsmodell
  • Produkt och tjänst
  • Tillverkning
  • Logistik mot kund/leverantör
  • Interna administrativa processer

När du anmäler ditt industriföretag till en Kickstart kommer du under tre tillfällen få inspiration om digitaliseringsprojekt relevanta för just din verksamhet. Alla deltagare i en Kickstart är små eller medelstora industriföretag och sitter i ledningsgruppen, alternativt har en roll med motsvarande ansvar på företaget. Vid varje Kickstartstillfälle finns det tid för både inspiration och dialog med de andra deltagarna, för att bolla idéer och utbyta tips.

Det spelar ingen roll hur långt företaget har kommit på sin digitaliseringsresa för att kunna delta och få ut något nyttigt från Kickstart Digitalisering. Kickstart Digitalisering är utformat för att passa industriföretag oavsett hur långt de kommit – och enligt de utvärderingsenkäter deltagarna fyller i efteråt vet vi att det också är något deltagarna håller med om. Vissa deltagande företag har redan påbörjat flera digitaliseringsprojekt men vill få en kick för att ta sig vidare i processen, andra deltagare vill få stöd att påbörja sitt allra första digitaliseringsprojekt.

I slutet av en Kickstart Digitalisering kommer du och dina kollegor ha fått inspiration för hur företaget kan utvecklas i framtiden och gjort en konkret projektplan för att genomföra första steget mot den visionen.

Anmäl dig här till nästa Kickstart Digitalisering i ……