Gästinlägg: För kommuner som vill hjälpa sina företag utvecklas & framtidsförberedas är Kickstart Digitalisering precis rätt sak att erbjuda.

Att förstå digitaliseringens möjligheter är viktigt för alla företag som vill fortsätta utvecklas, oavsett bransch. Det handlar till syvende och sist om ökad konkurrensförmåga, överlevnad och lönsamhet genom att digitalisera i utvalda delar av verksamheten. Företagen är VIP i näringslivskontorets uppdrag, och vi vill bidra med mervärden och anstränga oss för att nå ut med bra saker. Därför är det viktigt att bjuda in industriföretagen till näringslivsstödjande aktiviteter såsom Kickstart Digitalisering.