Gästinlägg: För kommuner som vill hjälpa sina företag utvecklas & framtidsförberedas är Kickstart Digitalisering precis rätt sak att erbjuda.

Att förstå digitaliseringens möjligheter är viktigt för alla företag som vill fortsätta utvecklas, oavsett bransch. Det handlar till syvende och sist om ökad konkurrensförmåga, överlevnad och lönsamhet genom att digitalisera i utvalda delar av verksamheten. Företagen är VIP i näringslivskontorets uppdrag, och vi vill bidra med mervärden och anstränga oss för att nå ut med bra saker. Därför är det viktigt att bjuda in industriföretagen till näringslivsstödjande aktiviteter såsom Kickstart Digitalisering.

Digitaliseringscase Wurstmaster

Inne i Stockholms Länsstyrelses lokaler i december 2018 hölls livliga diskussioner mellan deltagarna i Kickstart Digitalisering. Göran Stjärnheim, VD på Wurstmaster AB, sken upp i ett leende efteråt, med massa …

Inspirationsturné

Artificiell intelligens, eller AI, är ett glödhett ämne när företag riktar blickarna mot framtiden. AI är intelligens som uppvisas av maskiner och drömmarna om vad AI kan komma att innebära …

Digitalisering, ett begrepp att avdramatisera

Att den pågående digitaliseringen omfattar alla branscher är inget nytt. För industrins räkning innebär det en så pass omfattande förändring att vi till och med pratar om en industriell revolution. Men vad innebär digitaliseringen för den enskilda verksamheten? Det undrar många av de små och medelstora industriföretag jag möter i rollen som projektledare för Kickstart Digitalisering.