Digitaliseringscase Wurstmaster

Inne i Stockholms Länsstyrelses lokaler i december 2018 hölls livliga diskussioner mellan deltagarna i Kickstart Digitalisering. Göran Stjärnheim, VD på Wurstmaster AB, sken upp i ett leende efteråt, med massa …

Inspirationsturné

Artificiell intelligens, eller AI, är ett glödhett ämne när företag riktar blickarna mot framtiden. AI är intelligens som uppvisas av maskiner och drömmarna om vad AI kan komma att innebära …

Digitalisering, ett begrepp att avdramatisera

Att den pågående digitaliseringen omfattar alla branscher är inget nytt. För industrins räkning innebär det en så pass omfattande förändring att vi till och med pratar om en industriell revolution. Men vad innebär digitaliseringen för den enskilda verksamheten? Det undrar många av de små och medelstora industriföretag jag möter i rollen som projektledare för Kickstart Digitalisering.

Ta chansen! Kickstart Digitalisering fortsätter 2019

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell förnyelsesatsning för Sverige, för att hjälpa små och mellanstora industriföretag att digitaliseras. Hittills har över 320 små och medelstora företag deltagit …

Sverige digitaliseras

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell satsning för att svenska små och medelstora industriföretag ska få hjälp att påbörja sin digitaliseringsresa. Detta för att stärka svensk industris …