Personuppgiftspolicy

Projektet Kickstart Digitaliseirng är ett projekt som bedrivs av Teknikföretagen vad avser hemsida och mailutskick. För hantering av personuppgifter se Teknikföretagens policy.