Alla kan delta i Kickstart nu

Kickstart Digitalisering håller nu alla workshops digitalt! Vi har pratat med Robert Flank, Oberoende rådgivare inom IT & Digitalisering på Cedeo, en av våra lokala processorganisationer, som har hållit i …

Coachstöd

För att öka digitaliseringstempot hos små- och medelstora företag har projektet Kickstart Digitalisering genomfört ett antal workshops där de deltagande företagen fått samverka med varandra och tillhandahålla verktyg för att …