Digitalisering, ett begrepp att avdramatisera

Att den pågående digitaliseringen omfattar alla branscher är inget nytt. För industrins räkning innebär det en så pass omfattande förändring att vi till och med pratar om en industriell revolution. Men vad innebär digitaliseringen för den enskilda verksamheten? Det undrar många av de små och medelstora industriföretag jag möter i rollen som projektledare för Kickstart Digitalisering.

Ta chansen! Kickstart Digitalisering fortsätter 2019

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell förnyelsesatsning för Sverige, för att hjälpa små och mellanstora industriföretag att digitaliseras. Hittills har över 320 små och medelstora företag deltagit …

Kickstart på Industridagen 2018

Närmare 650 personer samlades måndagen den 5 februari i en flyghangar på Saab i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid och digitaliseringen. De flesta talare …

Kickstart på Södertälje Science Week

Tisdagen den 30 januari invigdes Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje – med plats för 1 200 studenter och forskare. Förutom KTH:s rektor och Södertälje Science Parks styrelseordförande var …

Digitalisering med Kickstart

Det är höst, och vi skriver 2017. Digitaliseringens vindar sveper över landet, ja hela världen, för den delen. Den här hösten är IF Metall med och startar det nationella digitaliseringsprojektet …