Inspiration

Sverige digitaliseras

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet, en nationell satsning för att svenska små och medelstora industriföretag ska få hjälp att påbörja sin digitaliseringsresa. Detta för att stärka svensk industris …

Personuppgiftspolicy

Projektet Kickstart Digitaliseirng är ett projekt som bedrivs av Teknikföretagen vad avser hemsida och mailutskick. För hantering av personuppgifter se Teknikföretagens policy.