Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell.

En Kickstart består av tre kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering.

Att delta i en Kickstart ger insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Kickstart Digitalisering är en del av den nationella satsningen Digitaliseringslyftet.

Slider
Kickstart Digitalisering består av
  1. 3 träffar
  2. Del 1: Inspirationsföreläsningar och workshops (heldag)
  3. Del 2: Workshops för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
  4. Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget (halvdag)
Investering per företag
  1. Kostnadsfritt deltagande
  2. Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
  3. 2 hemuppgifter för att påbörja den interna processen
Förväntat resultat av deltagandet:
  1. Påbörjad – eller fortsatt – egen digitaliseringsprocess
  2. Möjlighet till fortsatt support
  3. Tillgång till lokalt och nationellt nätverk
Vad innebär en Kickstart?
Slider
Digitaliseringslyftet

Kickstart Digitalisering är en del av Digitaliseringslyftet. Digitaliseringslyftet är en nationell satsning, finansierad av Tillväxtverket, för att stärka svensk konkurrenskraft.

Kontakta oss

Vill du delta i Kickstart Digitalisering? Finns ingen Kickstart inbokad på din ort? Eller vill du anordna en Kickstart?
Kontakta programchef Karolina Pamp-Sandberg för Kickstart Digitalisering karolina.pamp-sandgren@teknikforetagen.se

Vill du delta i Kickstart Digitalisering? Finns ingen Kickstart inbokad på din ort? Eller vill du anordna en Kickstart?
Kontakta programchef Karolina Pamp-Sandberg för Kickstart Digitalisering karolina.pamp-sandgren@teknikforetagen.se

Vill du delta i Kickstart Digitalisering? Finns ingen Kickstart inbokad på din ort? Eller vill du anordna en Kickstart?
Kontakta programchef Karolina Pamp-Sandberg för Kickstart Digitalisering karolina.pamp-sandgren@teknikforetagen.se

Slider

Vi driver Kickstart Digitalisering


Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, RISE, IUC och SISP för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.